มิถุนายน 21, 2024

ของเก่าและของสะสม

ประมูลสินค้า ทั่วไป ประเภท ของสะสม ของเก่า

นักเขียน

เกี่ยวกับนักเขียน

ชื่อ:   

อายุ:  32 ปี

สัญชาติ: ไทย 

เชื้อชาติ: ไทย

ศาสนา: พุทธ 

ระดับการศึกษา : มหาวิทยาลัยพิจิตร สาขาคณะประวัติศาสตร์

เป็นนักเขียนที่มีความหลงไหลในการสะสมข้อมูลของเก่าและวัตถุมงคลทางประวัติศาสตร์. เขามีประสบการณ์ในการเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวที่มีค่าทางประวัติศาสตร์และการสะสมวัตถุต่าง ๆ ที่ทรงค่า เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่กำลังพัฒนาและบริหารเว็บไซต์ “www.to-ken.com“. เขามีบทบาทในการเขียนบทความ การรวบรวมข้อมูลที่มีค่า และการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้งาน “ข้อมูลของเก่าและของสะสม” มีภารกิจในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ข้อมูลของเก่าและของสะสม เขาเองร่วมมือกับทีมในการเผยแพร่บทความที่น่าสนใจ ข้อมูลที่มีค่าและรีวิววัตถุมงคล

เขาเองได้รับแรงบันดาลใจในการเขียนจากความทรงจำและความมีค่าของวัตถุ. เขาเชื่อว่าแต่ละวัตถุมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่ควรถูกแบ่งปันและสืบทอดไปในประวัติศาสตร์ เขาเองเป็นนักเขียนที่มีความหลงไหลข้อมูลของเก่าและของสะสมการมีส่วนร่วมในทีม “www.to-ken.com” ทำให้เขาสามารถแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ทางข้อมูลของเก่าและของสะสมได้กับผู้ใช้งานทั่วไป

ข้อมูลติดต่อ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน: บรรณาธิการ-to-ken.com

ที่อยู่ : X59F+Q43 ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130

อีเมล:   

Social: